ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Σύμφωνο συνεργασίας με ΔΙ.ΠΑ.Ε. και Α.Σ.Ε.Α. Σερρών
28. 03. 2023

Η ανάπτυξη στρατηγικής και κοινών δράσεων είναι οι στόχοι του Συμφώνου Συνεργασίας που υπέγραψαν ο πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Dr. Jeff Lansdale, ο πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), Γεώργιος Μαγούλιος και η πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ένωση Αγροτών Σερρών», Κεράσω Γκάνα.

Οι τρεις φορείς συμφώνησαν να προχωρήσουν σε αμοιβαίες επωφελείς συνέργειες, να ενθαρρύνουν και να προωθήσουν την έρευνα, τη διάδοση και εξαγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων και να αναπτύξουν εφαρμοσμένη έρευνα μέσω συνεργασιών. Επίσης, δρομολογούν την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, στηρίζουν την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε φοιτητές και αποφοίτους, στοχεύουν στη διασύνδεση της εκπαίδευσης και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας με ερευνητικές δραστηριότητες και, τέλος, προχωρούν στη συλλογή και αξιοποίηση της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας του επιχειρηματικού κλάδου, καθώς και η διάχυσή της προς την εκπαιδευτική κοινότητα.

Στο Σύμφωνο εξειδικεύονται οι τομείς συνεργασίας, οι οργανωτικές και διαδικαστικές διαδικασίες καθώς και δράσεις, προγράμματα και πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X