ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
29. 04. 2020

Το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αειφορική Γεωργία & Διαχείριση έχει σχεδιαστεί για να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην υπάρχουσα μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Αυτό είναι η περιοχή των "ολιστικών και αειφορικών μεθόδων στην καλλιέργεια για την αντιμετώπιση των υψηλών απαιτήσεων της προσαρμογής μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, της κυκλικής βιοοικονομίας, των νέων αναδυόμενων τεχνολογιών στη Γεωργία Ακριβείας και την ψηφιοποίηση της γεωργίας στην ΕΕ και παγκοσμίως".

Το κύριο θέμα του μεταπτυχιακού προγράμματος επικεντρώνεται στις ολιστικές προσεγγίσεις από το αγρόκτημα στους καταναλωτές και ταιριάζει με τη φιλοσοφία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Οι υπάρχουσες και οι νέες εγκαταστάσεις που προέκυψαν από τις γενναιόδωρες συνεισφορές δωρητών και επιδότηση του United States Agency for International Development, είναι οι ισχυροί πυλώνες της ποιότητας που προσδοκούμε στην έρευνα και την εκπαίδευση.

Οι τομείς καινοτόμας έρευνας περιλαμβάνουν:

  • μεθόδους και τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας
  • αειφορική χρήση των ΣΜηεΑ – Συστήματα Μη επανδρωμένων Αεροσκαφών  (γνωστά ως UAV ή drones)
  • νέα υδροπονικά συστήματα καλλιέργειας φυτών
  • μεθοδολογίες και τεχνολογίες επεξεργασίας νερού
  • προσεγγίσεις βιοοικονομίας και κυκλικής οικονομίας για μείωση της κλιματικής αλλαγής
  • βιοδιεγέρτες για την ενίσχυση της υγείας των καλλιεργειών και της παραγωγικότητας
  • νέα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης της παραγωγής
  • έμφαση στα νέα συστήματα παραγωγής ελιών που είναι προσαρμοσμένα για μηχανική συγκομιδή και στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας για το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά, τη βιολογική γεωργία, τις τεχνολογίες IoT (InternetofThings) και τους αισθητήρες.

Οι υπάρχουσες και οι μελλοντικές συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα και διεθνώς και με επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου θα δημιουργήσουν ισχυρά συνεργατικά σχήματα για τη διερεύνηση και παροχή εξειδικευμένων προβλημάτων & στοχευμένων λύσεων μέσω της εκπαίδευσης και της εστιασμένης έρευνας σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ένας πρόσθετος ρόλος του νέου προγράμματος θα είναι η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και της ενσωμάτωσης με τα υπάρχοντα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα στους τομείς της ποιότητας των τροφίμων και του μάρκετινγκ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εγγραφών στο 2310 492 854 και admissions@afs.edu.gr. 

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X