ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Δύο καθηγήτριες του Perrotis College στο επιστημονικό περιοδικό Metabolites
27. 01. 2022

Οι καθηγήτριες του Perrotis College Δρ. Βασιλική Παπώτη και Δρ. Κική Ζηνοβιάδου συμμετείχαν στην έρευνα που πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Metabolites. 

Ο τίτλος του άρθρου είναι “Optimisation of the HS-SPME/GC-MS Approach by Design of Experiments Combined with Chemometrics for the Classification of Cretan Virgin Olive Oils” και σημαντικό τμήμα των εργαστηριακών αναλύσεων πραγματοποιήθηκαν στα σύγχρονα εργαστήρια του Perrotis College. Τα ευρήματα της μελέτης μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου. Το άρθρο αποτελεί τον πρώτο καρπό της συνεργασίας που έχει ξεκινήσει με τον καθηγητή του εργαστήριου Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δρα Γεώργιο Θεοδωρίδη, ο οποίος είναι και Πρόεδρος του δικτύου Μεταβολομικής Ελλάδος.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X