ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Παρουσίαση μεταπτυχιακών διατριβών από σπουδαστές του Perrotis College
11. 09. 2020

Σπουδαστές του προγράμματος «Μάρκετινγκ στον Αγροδιατροφικό Τομέα» του Perrotis College παρουσίασαν τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες μεταπτυχιακές διατριβές τους την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στο αμφιθέατρο του Εκπαιδευτικού Κέντρου Αλίκη Περρωτή, ενώπιον του ακαδημαϊκού προσωπικού του Perrotis College.

Η πρώτη είχε τίτλο: «Ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας που τρέφονται με πρωτεΐνες εντόμων και αποδοχή από τους καταναλωτές» και έγινε από την Ελένη Μαρκάτου, υπό την επίβλεψη των καθηγητών Δρ. Αθανάσιου Κρυστάλλη και Δρ. Αναστάσιου Καραμάνου. Περιελάμβανε την ανάπτυξη ερωτηματολογίου ποσοτικής έρευνας με δείγμα καταναλωτών, που είναι αντιπροσωπευτικό των αγοραστών της κατηγορίας ιχθύων (υδατοκαλλιέργειας). Ο σκοπός της εργασίας - έρευνας αποτυπώνει την υπάρχουσα κατάσταση αναφορικά με τις καταναλωτικές συμπεριφορές-αντιλήψεις, πεποιθήσεις και στάσεις των καταναλωτών τόσο απέναντι στα ψάρια/προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, όσο και απέναντι στα ενδεχόμενα νέα προϊόντα που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Τα νέα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας αφορούν ψάρια που έχουν τραφεί με πρωτεΐνες εντόμων, αντί των ιχθυάλευρων. Η εναλλακτική μορφή διατροφής προσθέτει μεγαλύτερη θρεπτική αξία στον οργανισμό των ψαριών και κατ’ επέκταση στον ίδιο τον καταναλωτή. Επιπροσθέτως, καθώς η ζήτηση των ψαριών αυξάνεται, η μέθοδος διατροφής με έντομα στοχεύει στη μείωση του κόστους διατροφής της ιχθυοκαλλιέργειας, σε αντίθεση με τις τιμές των ιχθυάλευρων οι οποίες τείνουν να είναι απαγορευτικές.

Ακολούθησε η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής του Αντώνη Αλεξίου με τίτλο «Αντιλήψεις των Ελλήνων αγροτών σχετικά με την τεχνολογία της γεωργίας ακριβείας» και με επιβλέποντες καθηγητές τον Δρ. Αναστάσιο Καραμάνο και τον Δρ. Παναγιώτη Κώτσιο. Η εργασία αναλύει τις αντιλήψεις των Ελλήνων αγροτών για τα διάφορα οφέλη που ευθυγραμμίζονται με την καλλιέργεια ακριβείας. Χρησιμοποιεί την ποσοτική μέθοδο για τη συλλογή δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων σχετικά με βασικές πτυχές που βοηθούν στην ανάπτυξη καλύτερης κατανόησης των σημερινών αντιλήψεων των Ελλήνων αγροτών έναντι της γεωργίας ακριβείας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ιδιότητες των εφαρμογών καλλιέργειας ακριβείας που σχετίζονται με την καλύτερη οικονομική απόδοση των εκμεταλλεύσεων είναι οι κύριοι παρακινητικοί παράγοντες για τους γεωργούς να χρησιμοποιούν τέτοιες τεχνολογίες. Συνολικά, τα ευρήματα δείχνουν ότι οι εφαρμογές λιπασμάτων και οι εφαρμογές γεωργίας ακριβείας που σχετίζονται με την καθοδήγηση είναι οι πιο δημοφιλείς στους Έλληνες αγρότες, ενώ άλλες εφαρμογές δεν έχουν ακόμη αναπτύξει παρόμοια έλξη. Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για πιο λεπτομερή ανάλυση των συμπεριφορών και των αντιλήψεων των αγροτών για τον εντοπισμό πτυχών που θα αυξήσουν την προθυμία τους να αξιοποιήσουν περαιτέρω σχετικές τεχνολογίες και εφαρμογές. 

Η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής της Δανάης Σταυρινίδη με τίτλο «Οδηγοί και εμπόδια στην υιοθέτηση τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας από αγρότες στην Ελλάδα», έγινε διαδικτυακά και είχε ως επιβλέποντες καθηγητές τον Δρ. Αναστάσιο Καραμάνο και τον Δρ. Παναγιώτη Κώτσιο. Στόχος ήταν να διερευνηθεί αν οι Έλληνες αγρότες αποδέχονται τις ψηφιακές τεχνολογίες και ποια είναι τα εμπόδια που ενδεχομένως να συναντούν στην προσπάθειά τους να εντάξουν τη γεωργία ακριβείας στα αγροκτήματά τους. Μέσα από τη γεωργία ακριβείας οι αγρότες μπορούν να ελαχιστοποιήσουν σημαντικά την ώρα εργασίας τους και το κόστος. Η έρευνα περιελάμβανε ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε από 85 άτομα από όλη την Ελλάδα και περιείχε κλειστού και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Από τα αποτελέσματα βρέθηκε ότι το 60% των συμμετεχόντων θα υιοθετούσε τη γεωργία ακριβείας μελλοντικά σε αντίθεση με το 8% που ήταν αρνητικοί, ενώ 32% δήλωσαν ότι ήδη εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές. Οι βασικοί παράγοντες που φαίνονται να στέκονται εμπόδια στο να υιοθετήσουν τη γεωργία ακριβείας είναι το κόστος και η έλλειψη τεχνογνωσίας. 

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X