ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Προκήρυξη Υποτροφίας από την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
31. 07. 2020

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ, προκηρύσσει 1 μερική υποτροφία προπτυχιακών σπουδών για ένα έτος με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021, για τα κάτωθι προγράμματα σπουδών του Perrotis College, της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής:

 • BSc International Business
 • BA Digital Marketing
 • BSc Sustainable Agriculture & Management
 • BSc Food Science & Technology

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για τις προσφερόμενες υποτροφίες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις.  Στην αξιολόγηση της αίτησης τους θα συνεκτιμηθούν εκτός από τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και άλλοι παράγοντες/κριτήρια. Συγκεκριμένα:

 1. Ακαδημαϊκές προϋποθέσεις: https://www.perrotiscollege.edu.gr/undergraduate-admissions/
 2. Προσωπική Συνέντευξη με την Επιτροπή Υποτροφιών του Perrotis College με στόχο να διερευνηθούν στοιχεία της προσωπικότητας του υποψηφίου, τα κίνητρα, οι στόχοι & η καταλληλότητα του υποψηφίου για το πρόγραμμα σπουδών.
 3. Οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και της οικογένείας του.
 4. Οι υποψήφιοι να προέρχονται από οικογένειες παραγωγών που έχουν συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας τα τελευταία 3 έτη με την Μπάρμπα Στάθης ΑΒΕΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υποβολή Αίτησης: https://www.perrotiscollege.edu.gr/frmadmission20-21.php
Στο πεδίο ‘additional information - other information’ να αναφερθεί: Αίτηση για την Υποτροφία «Μπάρμπα Στάθης ΑΒΕΕ»

Αποστολή Δικαιολογητικών με επισύναψη στην διαδικτυακή αίτηση ή με email στη διεύθυνση: admissions@afs.edu.grή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Τμήμα Εγγραφών, Perrotis College, Μαρίνου Αντύπα 54, ΤΘ60097, 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης.

 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας/διαβατηρίου
 • Αντίγραφα Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Αναλυτική Βαθμολογία
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας και βαθμολογία
 • Αντίγραφο πρόσφατου Εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας και Ε9
 • Δύο συστατικές επιστολές (κατά προτίμηση από πρόσωπα που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή/ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου)
 • Δήλωση σκοπού (έως 500 λέξεις) στην οποία ο υποψήφιος θα αποτιμά την έως τώρα ακαδημαϊκή του πορεία, θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επέλεξε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έναντι άλλων αντίστοιχων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και το πώς αυτή η επιλογή συνδέεται με τα μελλοντικά του σχέδια και επιδιώξεις.

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών έως 30/09/2020
Στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης η Επιτροπή Υποτροφιών του Perrotis College, μετά το πέρας των συνεντεύξεων αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια και ανακοινώνει τις αποφάσεις της στους υποψηφίους το συντομότερο δυνατόν.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε το Τμήμα Εγγραφών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στο 2310-492854 και 2310-492810

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X