ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Συμμετοχή καθηγητή του Perrotis College σε έρευνα για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους στον κλάδο των μεταφορών
08. 02. 2022

Με την ουσιαστική συνδρομή του επ. καθηγητή του προπτυχιακού προγράμματος Περιβαλλοντικές Επιστήμες του PerrotisCollege, Δρα Γιώργου Φυτιάνου, υλοποιήθηκε διεπιστημονική έρευνα με τίτλο: «Ανατομία των ατμοσφαιρικών εκπομπών στον τομέα των μεταφορών στην Ελλάδα: τάσεις και προκλήσεις».

Οι συγγραφείς ανέλυσαν τις ετήσιες τάσεις εκπομπών διαφόρων ατμοσφαιρικών ρύπων, συμπεριλαμβανομένων των αερίων του θερμοκηπίου, από τους τέσσερις τομείς των μεταφορών (οδικών, σιδηροδρομικών, αεροπορικών και θαλάσσιων) στην Ελλάδα κατά την περίοδο 27 ετών (μεταξύ 1990 και 2017), προκειμένου να εξεταστούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου/ρύπων στη χώρα. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με μια σειρά στατιστικών εργαλείων, προκειμένου να μελετηθούν διεξοδικά οι τάσεις των εκπομπών. Συνολικά, όλοι οι τομείς των μεταφορών (με εξαίρεση τις σιδηροδρομικές) αύξησαν τις εκπομπές τους κατά την περίοδο που μελετήθηκε.

Οι συγγραφείς έδωσαν συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση των εκπομπών. Δεδομένης της μεγάλης συνεισφοράς των μεταφορών στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (37%) και στην ατμοσφαιρική ρύπανση στα αστικά κέντρα, είναι σημαντικό ο οδικός τομέας να προσαρμοστεί στις νέες προκλήσεις, μέσω της μετάβασης σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών και ηλεκτροκίνησης. Το ίδιο ισχύει για τους τομείς της ναυσιπλοΐας και της αεροπορίας που αποτελούν γνωστούς πυλώνες της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας.

Στην έρευνα συμμετείχαν η καθηγήτρια του Δ.Π.Θ, Αναστασία Πασχαλίδου και οι καθηγητές του Πανεπιστήμιου  Ιωαννίνων, Ηλίας Πέτρου και Παύλος Κασσωμένος.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X