ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
OpenEARTH Conference on Climate Change Adaptation and Mitigation
28. 01. 2020

Tο Perrotis College σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο διοργανώνει συνέδριο με τίτλο "OpenEARTH Conference on Climate Change Adaptation and Mitigation" στο πλαίσιο του έργου "BalkanROAD– Αγροκτήματα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, αποβλήτων και νερού. Κατευθυντήριες οδηγίες και στρατηγικές αειφόρου διαχείρισης του Βαλκανικού γεωργικού τομέα», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων χωρών, στο πλαίσιο του προγράμματος “Balkan-Mediterranean 2014-2020 Programme”.

Ο σκοπός του συνεδρίου είναι η αντιμετώπιση του βασικού ζητήματος της προσαρμογής και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στον πρωτογενή τομέα, μέσω της προώθησης γεωργικών πρακτικών και σύγχρονων αποτελεσματικών τεχνολογιών. Επικεντρώνεται κυρίως στο αποτύπωμα άνθρακα, αποβλήτων και νερού των παραγωγικών διαδικασιών και αποσκοπεί στην τόνωση του ενδιαφέροντος των επιστημόνων και των πολιτών και την ενημέρωσή τους σχετικά με τις στρατηγικές βιώσιμης διαχείρισης του βαλκανικού γεωργικού τομέα.

Η θεματολογία του συνεδρίου θα επικεντρωθεί στα εξής ζητήματα:

  • Προσαρμογή του αγροτικού τομέα στην κλιματική αλλαγή
  • Τεχνολογία στη γεωργία, ανάπτυξη μοντέλων και εφαρμογών
  • Διαχείριση πόρων και αειφόρες αγροτικές επιχειρήσεις υπό την πίεση της κλιματικής αλλαγής
  • Ο ρόλος των φορέων χάραξης πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, κίνδυνοι και ευκαιρίες
  • Κυκλική οικονομία και βιο-οικονομία
  • Διαχείριση αποβλήτων
  • Περιβαλλοντική εκπαίδευση και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος 

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στις 12, 13 και 14 Φεβρουαρίου 2020, στο ξενοδοχείο Holiday Inn στη Θεσσαλονίκη.

Συνδυαστικά με το συνέδριο και στο πλαίσιο ενημέρωσης για το νέο πρόγραμμα σπουδών του Perrotis College "B.Sc. in Environmental Studies" διοργανώνεται ενημερωτική συνάντηση και περιβαλλοντική δράση στις 14 Φεβρουαρίου 2020 στον ίδιο χώρο. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου, https://balkanroad.eu/conference/

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X