ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Εισήγηση στελέχους του Perrotis College στο 16ο πολυσυνέδριο «Καινοτομία και Ανάπτυξη»
26. 05. 2022

Οι προοπτικές του αγροδιατροφικού τομέα βρέθηκαν στο επίκεντρο των εργασιών του 16ου πολυσυνεδρίου «Καινοτομία και Ανάπτυξη» του KaBusiness. Ο επικεφαλής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Αειφορική Γεωργία και Διαχείριση» του Perrotis College, Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης πραγματοποίησε εισήγηση με τίτλο: «Σύγχρονες  μορφές  γεωργικής τεχνολογίας που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα».

Όπως είπε, στο πλαίσιο της μείωσης της κλιματικής αλλαγής, η σύγχρονη γεωργική διαχείριση απαιτεί χρήση των εισροών με μεγαλύτερη προσοχή και έμφαση στην αειφορία (οικονομική βιωσιμότητα και μείωση περιβαλλοντικής ρύπανσης και μόλυνσης και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας).  Οι ψεκασμοί αποτελούν μια από τις σημαντικότερες εισροές (οικονομικά και με περιβαλλοντικές επιπτώσεις) στη διαχείριση όλων των καλλιεργειών. Στις προηγούμενες δεκαετίες, η ανεξέλεγκτη και υπερβολική χρήση με ψεκασμούς αγροχημικών  φυτοπροστατευτικών προϊόντων συσσώρευσε πολλά προβλήματα στο αγρο-οικοσύστημα αλλά και στην υγεία των αγροτών. Πρόσφατα, έχουν αλλάξει οι καλλιεργητικές παρεμβάσεις, με νεώτερες μεθόδους αειφορικής διαχείρισης, με  σκοπό να ελαχιστοποιήσουν τη χρήση των παραπάνω ουσιών και να βελτιστοποιηθεί η αποδοτικότητα της παραγωγής.

«Η βιομηχανία των ΣΜηΕΑ (Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών - γνωστά ως drones) έχει κάνει αλματώδη ανάπτυξη σε όλες τις κατηγορίες των drones. Η εξέλιξη στα ψεκαστικά ΣΜηΕΑ την τελευταία δεκαετία, έχει δημιουργήσει μια ‘αγροτική επανάσταση’ από μόνη της, με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο και με την μεγαλύτερη δυναμική και συνεισφορά από όλες τις τεχνολογίες στη γεωργία και ιδιαίτερα στη Γεωργία Ακριβείας.  To Perrotis College είναι στην πρωτοπορία της εκπαίδευσης, έρευνας και εφαρμογής ψεκασμών με drones και Γεωργίας Ακριβείας. H πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα σε καλλιέργεια υπερπυκνής φύτευσης ελιάς έγινε το 2016, στον εκπαιδευτικό ελαιώνα μας, και από τότε έχει ξεκινήσει σειρά ερευνητικών και επιδεικτικών δραστηριοτήτων με σημαντικά αποτελέσματα για τους αγρότες.  Αξιολογηθήκαν συγκριτικά χαρακτηριστικά ψεκαστικών συστημάτων (επίγειων και εναέριων), με καταγραφή του χρόνου, της ποσότητας και καλυπτικότητας ψεκασμών και τελευταία είναι σε εξέλιξη σειρά ερευνητικών μελετών με στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μικρών έως πολύ μικρών εφαρμογών δραστικών ουσιών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X